Skip to content

Нормативний акт вікіпедія

Скачать нормативний акт вікіпедія doc

Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, нормативний уповноваженими фізичними особами у визначеній вікіпедія формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Нормативный акт — Правовой акт — это нормативний, документ, несущий в себе указания, обязательства юридического характера. Вікіпедія уже було зазначено, єдиним джерелом права України є нормативно-правові акти. Такі акти ухвалюються різними державними акт чи посадовими акт.

Содержание 1 Виды Нормативно-правовые акты Законодательный акт Индивидуально-правовой акт Понятие "нормативно-правовой вікіпедія подразумевает документ, принятый уполномоченным государственным органом, и содержащий в себе установление, изменение, нормативний либо утверждение правовых норм.

Нормативні акти та їх види: Нормативний акт - це офіційний документ правотворчого органу, в якому містяться правові норми. Опубликовано: 13 апреля - Обновлено: 13 апреля -   Рассмотрим один из акт права─ нормативно-правовой акт.

Структура нормативного акту - це його будова, обумовлене внутрішнім особливим змістом, тому єдиної формули, придатної для всіх видів актів, не існує.

Проте є певні загальні положення і правила, якими оперує юридична техніка. Якщо говорити про великих і складних за змістом нормативних актах, що відображають структуру галузі права, то перелік структурних одиниць таких актів буде досить значним. Правовий акт — акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни  Він оформляється у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа).

Ознаки правового акта: 1) виражає волю (волевиявлення) уповноваженого суб'єкта права, його владні веління; 2) має офіційний характер, обов'язковий для виконання; 3) спрямований на регулювання суспільних відносин.

Нормативні акти Кабінету Міністрів України публікуються в газеті «Урядовій кур’єр», журналі «Офіційний вісник України». Акти місцевих адміністрацій і органів місцевого самоврядування публікуються в місцевій пресі; відомчі нормативні акти – у відповідних друкованих джерелах, доступних для зацікавлених органів і осіб.

Крім того, зважаючи на розвиток електронних ЗМІ, тексти нормативно-правових актів є доступними на веб-сайтах відповідних органів влади, але електронні версії. Понятие "нормативно-правовой акт" подразумевает документ, принятый уполномоченным государственным органом, и содержащий в себе установление, изменение, отмену либо утверждение правовых норм.  Нормативно - правовой акт: понятие и классификация.

Нормативно-правовой акт (НПА) – это основной источник права в современном государстве. Нормативний акт це: Нормативно-правові акти Нормативно-правовий акт (нормативний акт) - документ, який приймається уповноваженим державним.

закон (законодавчий акт) - нормативно-правовий акт, який приймається (затверджується) всеукраїнським референдумом, Верховною Радою України, встановлює відповідні засади правового регулювання суспільних відносин, є основою правової системи України; зворотна дія нормативно-правового акта - поширення дії нормативно-правового акта на відносини, що виникли до набрання ним чинності.

Нормативно-правовой акт — правовой акт, принимаемый субъектами правотворчества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную письменную форму и направленный на урегулирование определённых общественных отношений.

Акты применения права включают индивидуальное государственно-властное веление по применению права (требование по уплате налога, направленное конкретному налогоплательщику). Нормативный акт должен издаваться. Нормативный акт — Правовой акт — это акт, документ, несущий в себе указания, обязательства юридического характера.

Содержание 1 Виды Нормативно-правовые акты Законодательный акт Индивидуально-правовой акт

djvu, PDF, fb2, fb2