Skip to content

Бланк акт списання бібліотечних фондів

Скачать бланк акт списання бібліотечних фондів doc

1 Основные пункты акта о списании. Акт у двох примірниках складається комісією, призначеною акт (наказом) керівника суб’єкта державного бланку на підставі опису на вилучення документів з бібліотечного фонду. Подробные характеристики по изданиям приводятся фондів приложении.

При принятии решения о выбытии документов из библиотечного фонда готовится акт о списании исключенных объектов. Списання содержит информацию о бібліотечних списания, количестве исключенных экземпляров и итоговой сумме. АКТ № _____ про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури.

Size: Mb.; Балансова вартість фонду – вартість бібліотечного фонду, що відображена в документах бухгалтерського обліку. Методичні поради Списання літератури з фонду бібліотеки Л.Бровді, провідний методист ЦРБ Головним майном будь-якої бібліотеки є бібліотечний фонд, який треба належним чином зберігати, охороняти, поповнювати й ефективно використовувати. Станом фонду визначається обличчя бібліотеки, яке може бути привабливим або непривабливим для користувачів.

Бібліотечний фонд - це упорядкована сукупність документів, що формується бібліотекою для зберігання і надання у тимчасове користування користувачам і абонентам. Формування фонду - найважливіший процес у роботі бібліотеки. Пенсійний фонд України. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Мінфін Author: ДЕБЕТ-КРЕДИТ - Жовтень 28, Share Twitter Facebook.  Акт списання транспортних засобів (наказ Мінфіну від р. № ). Бланки звітності. Первинні документи.  2. Акт у двох примірниках складається комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб’єкта державного сектору на підставі опису на вилучення документів з бібліотечного фонду.

В описі на вилучення документів з бібліотечного фонду зазначається номенклатурний номер, назва і автор книги (видання), кількість, вартість та інші відомості. Опис на вилучення документів з бібліотечного фонду складається окремо на документи морально застарілі; фізично зношені (порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають відновленню); непрофільні, дублетні; втрачені користувачами. 3. Акт затверджуєть. Списання бібліотечних фондів здійснюється на підставі Акта про списання з балансу бюджетних установ вилученої з бібліотеки літератури (далі — Акт), типова форма якого (форма № (бюджет)) затверджена спільним наказом Головного управління Держказначейства та Держкомстату від р.

№ / Акт складається у двох примірниках на підставі Опису на вилучення з бібліотеки морально застарілої і фізично зношеної літератури (далі — Опис) та загальних списків книг, що підлягають вилученню з бібліотек.

— Инструкция по учету документов, находящихся в библиотечных фондах, утвержденная приказом Минкультуры от г. № 22; — Методические рекомендации по бухгалтерскому учету библиотечных фондов, утвержденные приказом Минкультуры от г.

№ /0/16/ (далее — Методические рекомендации)  Дополнительно составляется один экземпляр Акта на поступление документов, которые передаются в отдел комплектования. Средства, полученные от пользователей взамен утерянных библиотечных фондов, принимаются в кассу учреждения и оформляются приходными кассовыми ордерами.  Поштові марки і конверти: від придбання до списання. Списання документів з бібліотечних фондів з причини втрати здійснюється на підставі Акта про списання з балансу бюджетних установ вилученої з бібліотеки літератури, типова форма якого № (бюджет) затверджена спільним наказом Головного управління Держказначейства та Держкомстату від р.

Списання документів з бібліотечного фонду здійснюється шляхом безоплатного передавання або ліквідації (на підставі акту про здачу макулатури до відповідних організацій, з якими укладено договір про співпрацю). Виявлення та відбір документів для вилучення здійснюється на підставі вивчен. В наявності бібліотека і ми отримуємо безкоштовно книги.

В накладних вказується кількість книг і вартість. Наприклад за однією накладною нотримано 13 книг варт 15,55грн., 5- 11,00грн., 6- 5,34грн., як.

PDF, EPUB, doc, fb2