Skip to content

Акт злуки унр ы зунр

Скачать акт злуки унр ы зунр PDF

ЗУНР ухвалила низку законів: про державну мову (15 лютого р.) - державною проголошувалась українська мова з правом національних меншостей зноситися з урядом і адміністрацією на місцях своїми злуки мовами; про шкільництво (13 лютого); про громадянство (8 квітня); про земельну реформу (14 квітня).

Яким був підхід ЗУНР до аграрної проблеми? "Акт злуки" УНР і ЗУНР. УНР основну злуки приділяла соціальним акт, правам національних меншин, у той час як для ЗУНР основним питанням було національне. На відміну від УНР унр західноукраїнських зунр активізувався національно-визвольний унр. Ця історична подія відбулася 22 січня акт, коли у Києві на майдані біля Софійського зунр було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики или Акт объединения УНР и ЗУНР, часто именуемый «Акт Злуки» — торжественное провозглашение 22 января года объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Стремясь получить помощь в борьбе с поляками, наступавшими на ЗУНР, Украинская Национальная Рада в конце ноября года направила в Киев к гетману Скоропадскому своих. Об'єднання УНР і ЗУНР.

Настроям більшості місцевого українського населення відповідало прагнення уряду ЗУНР до об'єднання з УНР. Ця історична подія відбулася 22 січня р., коли у Києві на майдані біля Софійського собору було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

ЗУНР дістала назву Західна область Української Народної Республіки (Зо УНР) і повну автономію. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 1. Охарактеризуй державний устрій ЗУНР 2. Як будувалися відносини ЗУНР з національними меншинами?

3. Яким був підхід ЗУНР до аграрної проблеми? 4. Ро. втілення і крах ідеалу Соборної України Iдея Соборності генетично закладена в українцях з давніх-давен. Від часів феодального дроблення Київської Русі вона стала однією із запорук збереження нашої державності та національного самоусвідомлення. У найважчі часи національної історії кращі сини України-Русі озброювалися нею для боротьби з ворогами. Акт злуки УНР і ЗУНР.

Дата і місце. 22 січня р., Київ, Софійський майдан.  3 січня р. на сесії УНРади у Станіславі було прийнято Ухвалу «Про злуку Західноукраїнської Народньої Республіки з Українською Народньою Республікою» в «одну, одноцільну, суверенну Народню Республіку», тобто по суті ратифіковано Фастівську угоду від 1 грудня р.

Про цей факт державний секретар ЗУНР Д. Вітовський негайно повідомив керівництво УНР. 22 січня р. між Києвом і Львовом було створено живий ланцюг єднання – “Українська хвиля” – з нагоди ої річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР.

Відтоді 22 січня відзначається як День Соборності України. Сьогодні, в епоху глобалізації та формування нового світового порядку ідея Соборності повинна набути нового змісту, вона мусить поглибитися і розширитися у нашому розумінні далеко поза межі вузького панцира державно-територіальної єдності сполученої Великої України до усвідомлення кожним українцем планетарної Соборності Українського Духу, загальної Соборності Української Нації як аб.

Хочеться детальніше висвітлити хід подій у Києві р. Суверенні українські держави — Українська Народна Республіка (УНР) і Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) об’єдналися в одну самостійну соборну державу. Акту передували Передвступний договір, що був укладений р. у Фастові між Радою Державних Секретарів ЗУНР та Директорією УНР про «наступну злуку обох українських держав в одну державну одиницю» [25].  Висновки.

Отже, Акт злуки р. заклав правові підвалини формування соборної української державності. Це було конфедеративне об’єднання, принаймні до остаточного визначення питання про форму держави Всеукраїнськими Установчими Зборами. "Акт злуки" УНР і ЗУНР. Акт Директорії про з'єднання всіх українських земель (22 січня р). "Від імені Української Народної Республіки проголошує Директорія цілому українському народові велику подію в історії нашої української землі.

Дня 3 січня року в місті Станиславові Українська Національна Рада Західно-Української Народної Республіки, як представниця волі всіх Українців Австро-Угорщини і як найвищий законодатний їх орган, святочно проголосила з'єднання Західно-Української Народної Республіки з українською придніпрянською Народною Республікою в одну суверен.

УНРада сформувала делегацію для поїздки в Київ січня р. в Києві на Софіївському майдані було проголошено возз'єднання УНР та ЗУНР в єдину соборну державу(«акт злуки»)· Наступного дня було оголошено відповідні постанови Трудового Конгресу. 3 цього часу ЗУНР дістає назву —Західна Область УНР (ЗОУНР)· Але через воєнний час практичне об'єднання обох державних організмів відкладалося намайбутнє.

Це питання остаточно мали вирішити Всеукраїнські Установчі Збори. Наприкінці січня р. Директорія отримала нові повноваження від Трудового Конгресу та нового, шостого члена, яким став.

doc, doc, rtf, rtf