Skip to content

Акт застосування правових норм

Скачать акт застосування правових норм doc

В ньому повинно бути вказано: ким виданий цей акт (назва державного органу чи організації), коли виданий (дата прийняття акт назва (постанова, протокол, ухвала); він повинен бути підписаний уповноваженими посадовими особами і скріплений печаткою. Правових правових норм — це специфічна форма реалізації правових норм. Прийняття рішення компетентним суб'єктом — одна із найважливіших стадій застосування права.

А́кт застосува́ння пра́ва (або Індивідуально-правовий акт, Правозастосовний акт, Акт правозастосування, Застосування індивідуальної дії) — це правовий застосування компетентного органу або посадової нормы, виданий на підставі юридичних фактів і норм права, що визначає права, обов'язки або міру юридичної відповідальності конкретних осіб. Громадяни не можуть бути суб'єктами застосування норм права. § Правових застосування норм права.: Підсумком правозастосовчій діяльності акт акти застосування права.

З зазначених двох форм права - закону і указу - лише закон має нормативний характер.

Акт застосування права (правозастосовний акт, індивідуальний акт) - це правовий акт, що містить персоніфіковане (індивідуальне) владне приписання (веління), винесене уповноваженим на те суб'єктом у результаті рішення їм конкретної юридичної справи.

Основні ознаки: Являє собою різновид правових актів  прогалина у праві - це повна або часткова відсутність у чинних нормативно-правових актах необхідних юридичних норм. Прогалини в законодавстві повині усуватися в процесі правотворчості шляхом внесення змін і доповнень до законів, видання нових, досконаліших юридичних актів. Норми цивільного права регулюють найбільш типові й характерні для певного етапу суспільного розвитку майнові та немайнові відносини. Акт застосування норм права — це державно-владний індивідуально визначений акт, який видається компетентним суб'єктом у конкретній юридичній справі на підставі відповідних правових норм з метою визначення наявності або відсутності суб'єктивних прав і юридичних обов'язків конкретних суб'єктів.

Правозастосовчий акт необхідно розглядати і як акт-дію відповідного компетентного органу, і як акт-документ, в якому ця дія відображена.

Відбиття акта застосування має бути як у вербальній формі, так і у формі конклюдентних дій. Але означені форми мають єдину соціальну та юридичну прир. • акт застосування норм права та інтерпретаційний акт приймаються на основі нормативно-правового акта; • акт застосування включає обов'язок підкорення — виконати сформульоване у справі рішення; • акт тлумачення норми права не містить нових нормативних приписів, він є уточнювальним судженням про вже наявну норму права; • нормативно-правові акти виражають метод загальнонормативного, абстрактного правового регулювання, а інші правові акти — метод індивідуального (казуального) регулювання; • нормативно-правові та інтерпретаційні акти завжди мають документальну форму вираження, а акти застосув.

Четверта стадія застосування правових норм —прийняття рішення у справі. Прийняття рішення компетентним суб'єктом — одна із найважливіших стадій застосування права. Саме у виданні індивідуального акта на основі права виявляється застосування права в істинному (розумінні) змісті слова, в той час як всі попередні стадіїлише підготовлюють умови та матеріали для кінцевого рішення.

Винесення рішення — це акт, що пов'язує норми права з конкретним випадком, встановлює права та обов'язки визначених суб'єктів права. На цій стадії остаточно вирішуються питання про достовірність та дос. Поширення дії правової норми на конкретний життєвий випадок та конкретних суб’єктів забезпечується за допомогою актів правозастосування, які враховують згадані антагоністичні інтереси та ціл. Акти застосування норм права правозастосовні акти індивідуальні правові акти волевиявлення рішення уповноваженого компетентного Ознаки актів застосування норм права є результатами вирішення юридичних справ і підсумками процесу.

Застосування правових норм — це здійснювана компетентними державними органами або уповноваженими на те організаціями організаційно-правова діяльність, яка полягає у встановленні формально обов'язкових правил поведінки індивідуального характеру з метою забезпечення необхідних умов для належної реалізації юридичних норм. Застосування правових норм — це специфічна форма реалізації правових норм. Ця специфіка полягає у тому, що. це діяльність тільки компетентних органів держави або уповноважених на це організацій.

Громадяни не можуть бути суб'єктами застосування норм права. Акти застосування норм права - найпоширеніші види правових актів. Вони входять до системи правових форм управління суспільством: організовують діяльність у різних його сферах, служать дієвим засобом охорони та захисту прав і свобод громадян (нарахування пенсіонеру пенсії; вирок суду в конкретній кримінальній справі та ін.).

Акти застосування норм права зближує з нормативно-правовими актами те, що вони мають юридичну силу, державно-владний обов'язковий характер.

Як і нормативно-правові, правозастосовні акти можуть виходити від тих.

txt, PDF, djvu, EPUB